Renee de Kuyper - Expert Familiebedrijven

NIEUWE KIJK OP ONDERNEMEN

Ik geloof dat familiebedrijven en sociale ondernemingen de standaard zouden moeten zijn voor succesvol zakendoen. Ondernemingen hebben een verantwoordelijkheid die verder reikt dan de belangen van de aandeelhouders, gebaseerd op de normen en waarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ondernemen met aandacht voor de drie P’s, people, planet en profit zou in mijn optiek aan de basis moeten staan van ieder gezond bedrijf. Op de lange termijn ben ik ervan overtuigd dat bedrijven die deze triple-bottom-line niet hanteren, niet zullen overleven. Daarom heb ik mijzelf ten doel gesteld mijn kennis en ervaring in te zetten voor familiebedrijven en sociale ondernemingen. 

DE KRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN

We leven in een tijd waarin de wereld continu aan verandering onderhevig is: de digitale revolutie, de intrede van de Y-generatie op management posities, de opkomst van de reputatie economie. In familiebedrijven zijn normen en waarden en bedrijfsethiek vaak sterk ontwikkeld. Deze vormen een leidraad en helpen het bedrijf de juiste koers te varen ondanks uitdagingen en veranderingen. Het is cruciaal om te blijven ondernemen, dat is immers de spirit van het familiebedrijf. Meegaan met nieuwe ontwikkelingen, zonder risico’s uit het oog te verliezen.

Familiebedrijven zijn vaker gefocust op de lange termijn, ze zijn bezig met meer dan winstgevendheid. Ze zijn op de lange termijn begaan met al hun belanghebbenden; klanten, medewerkers, leveranciers en de omgeving/maatschappij waarin ze actief zijn. Het concept van duurzaamheid, waarbij de verschillende spelers en elementen in de bedrijfsvoering worden meegenomen, is van oudsher geïntegreerd in familie bedrijven.

DE WERELD ACHTER DE CIJFERS

Mijn ervaring als ondernemer en commissaris stelt me in staat de wereld achter de cijfers te bewandelen. Cijfers zijn duidelijke indicatoren voor het aansturen van een bedrijf, maar er zijn ook onderstromen waar je als lid van de RvC op moet letten. Dit zijn werknemers, leveranciers, klanten of zelfs overheden die direct of indirect invloed kunnen hebben op bedrijfsresultaten.

SHAREHOLDER VALUE VERSUS STAKEHOLDER VALUE

Sinds de crisis in 2008 is het Amerikaanse model van het maximaliseren van ‘shareholder value’ behoorlijk onder vuur komen te liggen. Mijn overtuiging is dat het gaat om het maximaliseren van de ‘stakeholder’ value, wat zal bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf. Tevredenheid van klanten, loyaliteit van medewerkers en een goede relatie met de gemeenschap waarin je actief bent, zijn mijns inziens randvoorwaarden voor een succesvol bedrijf.

SOCIAAL ONDERNEMEN

Sociaal ondernemen is, zeker internationaal gezien, een groeiend fenomeen. Bij sociaal ondernemen staat een maatschappelijke missie voorop en is het verdienen van geld een middel om die missie te bereiken, het creëren van maatschappelijke impact. De waarden van sociaal ondernemers liggen doorgaans dicht bij de waarden van familiebedrijven. Ik onderschrijf de visie en de uitgangspunten van sociaal ondernemen en vertaal deze naar ‘gewone’ bedrijven. Welke stappen zijn vereist om de omslag van ‘winst gericht’ naar sociaal ondernemen te maken? Hoe krijgen we voldoende draagkracht, vanuit de organisatie? Dit is een lange termijn, vaak niet eenvoudige taak, echter wanneer het lukt, is de impact en de voldoening des te groter.

DE VOLGENDE GENERATIE

Er zijn nogal eens spanningen binnen het familiebedrijf tussen de zittende en de nieuwe generatie leiders. Nieuwe generaties willen verandering, verbetering, innovaties. De zittende generatie is meestal tevreden over de manier waarop het bedrijf wordt geleid.

Een van mijn activiteiten op dit moment in ons eigen familiebedrijf is het voorbereiden en begeleiden van de volgende generatie leiders en aandeelhouders op hun taak.

Het ontdekken van talent bij de nieuwe generatie in de familie is een interessante uitdaging. Welke rol past het best bij welk familielid en hoe kunnen we deze persoon optimaal managen om zijn/haar talent tot volle bloei te laten komen zodat one day…

Dit stelt mij in staat een intermediaire rol aan te nemen tussen de zittende en de volgende generatie leiders, beide kanten te begrijpen en te komen tot inzichten gebaseerd op ‘the best of both worlds’.

 

Tags: Renee de Kuyper, CoolBrands People, CoolBrands Women, #CoolBrandsPeople, #CoolBrandsWomen, Raad van Commissarissen , Familiebedrijven, Familie statuut, Begeleiden van de volgende generatie, Ondernemende families, Commissaris, raad van bestuur, De Kuyper, De Kuyper Concepts


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: